kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid Cammaert Trucks

ISO 9001
Door de groei van onze activiteiten zijn we verplicht structuur te steken in onze eigen organisatie. Deze structuur werd opgebouwd met alle elementen die voorkomen in de norm ISO 9001, het label dat wij al sinds 2008 dragen. We streven er dan ook naar minstens aan de eisen van deze norm te voldoen.
Belangrijk voor het verder bestaan van ons bedrijf is de nodige aandacht te geven aan onze dienstverlening en de wijze waarop dit gebeurt. Continue verbetering is een sleutelwaarde in het succes van onze onderneming.
We moeten de moed opbrengen om zelfkritisch te zijn  en te blijven zoeken naar opportuniteiten om te verbeteren. Enkel zó kunnen we steeds beter worden . Onze grootste bekommernis is steeds om onze klanten een praktisch werkbare oplossing te geven voor de aandienende problemen. De klanten mogen nooit het gevoel hebben dat ze geen perfecte oplossing hebben gekregen – elk voertuig  en elke service moet optimaal beantwoorden aan de nood van de klant.
Om u een optimale service te bieden, hechten we veel belang aan de kwaliteit van onze diensten. Zo volgt ons personeel  regelmatig technische bijscholingen. Op deze manier zijn onze medewerkers op de hoogte van de laatste trends op het vlak van mechanica en op elektrisch gebied. Toch zijn deze scholingen niet vrijblijvend. De opgedane kennis wordt getest in de praktijk en voorzien van de nodige feedback. Daarnaast beschikken we over de nodige diagnostische apparatuur en knowhow om uw voertuigen op professionele wijze te onderhouden.
Dag na dag blijven wij streven naar de optimale service, mét en vóór onze klanten.
© 2014 Cammaert - Privacy     Sitemap